Zarządzenie Wójta Gminy Łuków w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2018 r.

W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian.

  • każda uprawniona osoba otrzyma karnet na okresy od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 października do 30 listopada,
  • niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń-czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r.,
  • bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas - w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodnicząca: Anna Woźniak

Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Zakrzewska

Sekretarz:  Elżbieta Sadło

Skarbnik:  Wioletta Czubek

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Dołęga

Justyna Kabat

Monika Kalińska

 

Członkowie:

Elżbieta Korlaga

Monika Cegiełko

Aneta Kędzierska -Ginter

 

 

List Prezesa Krus do rodziców więcej.. 

 

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW więcej..

 

 

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gręzówce, obradując 26.09.2017r. określiła wysokość składki na tzw. "komitet rodzicielski" w roku szkolnym 2017/2018.

Wpłata ma charakter dobrowolny i wynosi 45 zł od rodziny.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

18 kwietnia 2018 r.   – egzamin gimnazjalny   

19 kwietnia2018r. – egzamin gimnazjalny        

20 kwietnia 2018r. – egzamin gimnazjalny       

2 maja 2018r.  - Dzień Flagi  (środa)

4 maja 2018r.  -  dzień po Święcie Konstytucji 3 Maja -(piątek)                                   

1 czerwca 2018r.   -   dzień po Bożym Ciele (piątek)                                   

20 czerwca 2018r.  -       przedostatni dzień przed zakończeniem roku szkolnego                                

21 czerwca 2018r.   -      ostatni dzień przed zakończeniem roku szkolnego        

            Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji takich zajęć, uprzejmie prosimy rodziców o wcześniejszą informację o planowanym przybyciu dziecka w szkolne w dniach wolnych od nauki.

 

 

Dopalacze - informacje dla rodziców i uczniów   więcej..

 

 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

i szkołę ponadgimnazjalną

 

broszura dla rodziców

 

 

Informacja dla rodziców dotycząca logowania się do systemu  UONET+ czytaj....